8   در سکوت گوش فرا ده..... چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد....... نمی توانی صدای خالق را بشنوی.....اما وقتی با دلی آرام به صدای خداوند گوش کردی ....دلت سرشار از او خواهد شد ......چنین حالتی نیازمند بسی فداکاری است ......اما اگر به طور واقعی قصد نیایش داریم و می خواهیم عبادت کنیم باید آماده این کار باشیم .......همین حالا...... ای خدای عزیز! امروزم را به تو می سپارم....نتیجه وحاصل زحماتم و آرزوهای قلبی ام را ....همه پرسش ها را در دست توقرار می دهم و بر شانه تو همه ی بارها را.....برای هم نوعانم و خودم دعا می کنم....به امید آن که ما به عشق برگردیم......به امید آن که ذهن های ما شفا یابد......به امید آن که همه ما آمرزیده شویم..... به امید آن که راه خانه را بیابیم و از درد به آرامش ....از ترس به عشق .....و از جهنم به بهشت برسیم......به امید روزی که قانون تو بر همه حاکم شود و اراده ی تو بر زمین.....همان گونه که بر آسمان حاکم است ,جاری گردد....زیرا سیطره ی پادشاهی از آن توست .... همین طور که قدرت و شکوه از آن توست ......برای همیشه و همه وقت   7


عناوین مطالب وبلاگ قربونت برم خدا چقدر غریبی رو زمین

هميشه هست :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٦
آرام جانم می رود :: شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٦
بنده خوب شيطان :: سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
دارم خودمو با خدا مقايسه می کنم :: شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
ديشب من با خدا اينگونه گذشت :: پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦
ميدونه بارونو دوست دارم :: یکشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٦
قضاوت :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦
سلام :: جمعه ٢٤ فروردین ۱۳۸٦Wizard Animation