8   در سکوت گوش فرا ده..... چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد....... نمی توانی صدای خالق را بشنوی.....اما وقتی با دلی آرام به صدای خداوند گوش کردی ....دلت سرشار از او خواهد شد ......چنین حالتی نیازمند بسی فداکاری است ......اما اگر به طور واقعی قصد نیایش داریم و می خواهیم عبادت کنیم باید آماده این کار باشیم .......همین حالا...... ای خدای عزیز! امروزم را به تو می سپارم....نتیجه وحاصل زحماتم و آرزوهای قلبی ام را ....همه پرسش ها را در دست توقرار می دهم و بر شانه تو همه ی بارها را.....برای هم نوعانم و خودم دعا می کنم....به امید آن که ما به عشق برگردیم......به امید آن که ذهن های ما شفا یابد......به امید آن که همه ما آمرزیده شویم..... به امید آن که راه خانه را بیابیم و از درد به آرامش ....از ترس به عشق .....و از جهنم به بهشت برسیم......به امید روزی که قانون تو بر همه حاکم شود و اراده ی تو بر زمین.....همان گونه که بر آسمان حاکم است ,جاری گردد....زیرا سیطره ی پادشاهی از آن توست .... همین طور که قدرت و شکوه از آن توست ......برای همیشه و همه وقت   7

ديشب من با خدا اينگونه گذشت -


ديشب من با خدا اينگونه گذشت

ديشب من با خدا اينگونه گذشت

 

دیشب یه غم عجیبی اومد سراغم و  تمام وجودمو احاطه کرد گریه امونم نداد

رفتم هدیه ای که خدا  بهم داده بود رو برداشتم بوسیدم و کمی از حرفهای قشنگشو خوندم آرومم کرد خیلی آرومم کرد دلم نیومد از خودم جداش کنم واسه همین موقع خواب قران رو  گرفتم توی دستام و خوابیدم !!

خیلی زود خوابم برد ولی چه خوابی

خواب دیدم که از یه اتفاق تلخ دارم گریه میکنم  توی خوابمم قران در دستام بود نمیدونم از کجا پیداش  کرده بودم  اما میدیدم توی دستامه  همچنان در حال گریه همون  قران رو باز کردم تا کمی بخونمش یه دفعه  چشمم به یه آیه خورد که نوشته بود :

 

  *** به من توکل کن ***

تا اونجایی که از خوابم یادم مونده بعد از خوندن این آیه گریه ام قطع شد
و موقعی که بیدار شدم دیدم قران از دیشب توی دستام مونده وقتی یادم اومد که در خواب بهم گفته شده بود به من توکل کن حس خیلی خوبی پیدا کردم و پر از آرامش شدم آخه همون قرانی که توی دستام مونده بود تو خوابم باهام حرف زد  

نمیدونم چی بگم نمیدونم چقدر باور میکنین اما .......ديشب من با خدا اینگونه گذشت

و این خدا بود که توی خواب و بیداری تنهام نزاشت و با کلامش  روح خسته منو نوازش داد که غمم رو از یاد ببرم

 

حرف های شما   پنجشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٦ - الناز نیکخواه

          
Wizard Animation