8   در سکوت گوش فرا ده..... چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد....... نمی توانی صدای خالق را بشنوی.....اما وقتی با دلی آرام به صدای خداوند گوش کردی ....دلت سرشار از او خواهد شد ......چنین حالتی نیازمند بسی فداکاری است ......اما اگر به طور واقعی قصد نیایش داریم و می خواهیم عبادت کنیم باید آماده این کار باشیم .......همین حالا...... ای خدای عزیز! امروزم را به تو می سپارم....نتیجه وحاصل زحماتم و آرزوهای قلبی ام را ....همه پرسش ها را در دست توقرار می دهم و بر شانه تو همه ی بارها را.....برای هم نوعانم و خودم دعا می کنم....به امید آن که ما به عشق برگردیم......به امید آن که ذهن های ما شفا یابد......به امید آن که همه ما آمرزیده شویم..... به امید آن که راه خانه را بیابیم و از درد به آرامش ....از ترس به عشق .....و از جهنم به بهشت برسیم......به امید روزی که قانون تو بر همه حاکم شود و اراده ی تو بر زمین.....همان گونه که بر آسمان حاکم است ,جاری گردد....زیرا سیطره ی پادشاهی از آن توست .... همین طور که قدرت و شکوه از آن توست ......برای همیشه و همه وقت   7

دارم خودمو با خدا مقايسه می کنم -


دارم خودمو با خدا مقايسه می کنم

دارم خودمو با خدا مقايسه ميکنم

 

تو راست گفتی نباید اینارو میگفتم

نباید از خوابم میگفتم

نباید کاری میکردم که بقیه فکر کنن آدم خوبیم

نباید کاری میکردم که یکی به من بگه دوست صمیمی خدا 

 

از حرف زدن پشیمونم ........از شنیدن خوب بودنم ناراحتم

 

هنوز نتونستم فراموش کنم

اینقدر بد بودم که یه انسان با تمام مهربونیش نتونست مهر منو تو دلش جا بده !

حتی وقتی اومدم از خوبی حرف بزنم دیر شده بود........  دیگه  باورم نکردن  

 

پس به من نگین آرزو دارین جای من باشین و تو نظراتتون ازم تعريف نکنيد چون من خوب نیستم ....

 

اگه خدا به من نگاه کرد اگه به من خوبی کرد اگه به من عشق ورزید و اگه تنهام نزاشت  بخاطر این بود که گفت اگر بندگان من میدانستند که من چقدر مشتاق آنها هستم  از شوق جان می سپردند 

واسه همین وقتی با تنی خسته و دلی شکسته  و پر ازگناه رفتم به درگاهش منو با بخشندگی و مهربانی پذیرفت

 

حالا قضاوت با خودتون کی خوبه؟ من یا خدا؟

 

چه جسارتی داره این سئوالم .......دارم خودمو با خدا مقایسه میکنم !!!!!

 

حرف های شما   شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٦ - الناز نیکخواه

          
Wizard Animation