8   در سکوت گوش فرا ده..... چون اگر دلت پر از چیزهای دیگر باشد....... نمی توانی صدای خالق را بشنوی.....اما وقتی با دلی آرام به صدای خداوند گوش کردی ....دلت سرشار از او خواهد شد ......چنین حالتی نیازمند بسی فداکاری است ......اما اگر به طور واقعی قصد نیایش داریم و می خواهیم عبادت کنیم باید آماده این کار باشیم .......همین حالا...... ای خدای عزیز! امروزم را به تو می سپارم....نتیجه وحاصل زحماتم و آرزوهای قلبی ام را ....همه پرسش ها را در دست توقرار می دهم و بر شانه تو همه ی بارها را.....برای هم نوعانم و خودم دعا می کنم....به امید آن که ما به عشق برگردیم......به امید آن که ذهن های ما شفا یابد......به امید آن که همه ما آمرزیده شویم..... به امید آن که راه خانه را بیابیم و از درد به آرامش ....از ترس به عشق .....و از جهنم به بهشت برسیم......به امید روزی که قانون تو بر همه حاکم شود و اراده ی تو بر زمین.....همان گونه که بر آسمان حاکم است ,جاری گردد....زیرا سیطره ی پادشاهی از آن توست .... همین طور که قدرت و شکوه از آن توست ......برای همیشه و همه وقت   7

بنده خوب شيطان -


بنده خوب شيطان

بنده خوب شيطان!

 

خدا منو ببخشه چه آدمی بودم

یه آدم مغرور....... بنده خوب شیطان !!

واقعا به خاطر چی غرور داشتم ؟ چی از خودم داشتم که بهش می نازیدم ؟

 

وقتی میرفتم یه جا هرکی ازم تعریف میکرد مغرور تر میشدم و فکر میکردم چقدر محاسن ظاهری و باطنی زیادی  دارم که ازم اینجور تعریف میکنن اما اینقدرتو جهل  بودم که یادم رفته بود من اونی نیستم که دیگران میگن

این خدا بود که زبان اونهارو به ستایش من واداشته بود

وقتی اینو فهمیدم یه بار دیگه  ازش پرسیدم خدای مهربونم پس این تو بودی که باعث شدی ستایشم کنن؟ با مهربونی جواب داد این خدا بود که عیب های شما را پوشاند و  حب و دوستی نسبت به یکدیگر را  در دل شما جای داد

بعد از شنیدن این حرف به آسمان نگاه کردم و لبخند زدم....

اما باز ازش  پرسیدم .......

اگه با آدمهایی روبرو شدم که ازم بد گفتن چی ؟ اگه ازم عیب و ایراد گرفتن چی؟

به من جواب داد  ای  بنده من! من عیوب ترا پوشانده ام و  تو آنگونه  نیستی که میگویند این شیطان است  که آنها را بنده خود کرده و زبانشان  را  به بدگویی از تو وا داشته تا عیب جویی کنن تا غیبت کنن و............

به خدا گفتم چی کار کنم که بنده تو باشم و بنده شیطان نشم؟

گفت با عقل خود ابزاری را که به دست من است انتخاب کن...گفتم مگه ابزاری که به دست توست به دست شیطانم هست؟

پیامبرش جواب داد :

***ابزاری که خدا برای هدایت انسانها به کار میبرد همان ابزاری است که شیطان برای گمراهی انسان به کار میبرد ***

و حالا معنی این جمله رو میفهمم !!

 

زبانی که تلخ است و بدگویی میکند ابزاریست که به دست شیطان است  

و زبانی که نیکو سخن میگوید ابزاريست  که به دست خداست

و چقدر تعدادشان زیاد است این ابزارها  که معلوم نیست ما آنها را به دست خدا میدهیم یا شیطان !!

 

و ای کاش ......

              

حرف های شما   سه‌شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٦ - الناز نیکخواه

          
Wizard Animation