آرام جانم می رود

آرام جانم میرود                                  ای ساربان آهسته ران کارام  جانم می رود                                                  و آن دل که با خود داشتم با دلستانم می رود  دررفتن ... ادامه مطلب
/ 124 نظر / 170 بازدید